Czwóreczka zaprasza milusińskich
Przedszkole Nr 4 w Elblągu
 
   O nas
 
                                   
PRZEDSZKOLE nr 4
w Elblągu
 
 
 
WIZJA PRZEDSZKOLA:
 
- Wspólnie z Rodzicami tworzymy i modyfikujemy oddziaływania wychowawcze;
 
- Nauczyciele aktywni i wykorzystujący nowoczesne metody i techniki w pracy z dziećmi;
 
- Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi;
 
-  Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania;
 
 
 
 
MISJA PRZEDSZKOLA:
 
-  Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne Rodziców;
 
-  Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami;
 
-  Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania;
 
-  Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi;
 
 
 
 
 


 
Przedszkole Nr 4
 
2009