Czwóreczka zaprasza milusińskich
Przedszkole Nr 4 w Elblągu
 
   Aktualności      "Uśmiech za 1 grosz" zajęcia z elementami socjoterapii
"UŚMIECH ZA 1 GROSZ"
ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII
ROK SZKOLNY 2017/2018
 
 
   

1. Charakterystyka zajęć

Zajęcia z elementami socjoterapii "Uśmiech za 1 grosz" powstały w ramach niesienia pomocy dzieciom z przejawami agresji w zachowaniu, sprawiającym kłopoty sobie i rówieśnikom,  energicznym, ale także dla tych, którym, na co dzień brakuje odwagi- nieśmiałym.
 
Kryterium doboru dzieci, które uczęszczać będą na zajęcia jest wyłonienie przez:

- wychowawców poprzez obserwację swych podopiecznych, którym taki rodzaj aktywności jest potrzebny,

- obserwację dzieci w zabawach dowolnych, spontanicznych,

- rozmowy indywidualne z dziećmi
 
Zajęcia skierowane będą do wybranych dzieci 3 i 5- letnich uczęszczających do Przedszkola nr 4 w Elblągu. Zajęcia realizowane będą w ramach warsztatów wspomagających rozwój dziecka w ramach godzin pracy dydaktyczno-wychowawczej w wymiarze 60 minut tygodniowo. Uczestnicy zakwalifikowani do programu będą uczęszczać na zajęcia warsztatowe dwa razy w tygodniu w wymiarze 30 minut.
 

2. Cel główny:

Uświadomienie dzieciom wartości wynikających z poznania i zrozumienia siebie, własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób
 

- Cele terapeutyczne:

- stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych

- budowanie pozytywnego obrazu siebie

- zwiększenie poczucia własnej wartości

- zaspokojenie potrzeby bycie ważnym
 
- Cele edukacyjne:
- wzajemne poznanie się, integracja grupy
- wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wsparciu
- ustalenie reguł i norm grupowych
 - nabywanie umiejętności wyrażania uczuć
 - rozpoznawanie emocji u siebie i innych
- uświadomienie sobie, że uczucia mogą się zmieniać
- ćwiczenie umiejętności koniecznych    do   wzięcia   odpowiedzialności za swoje zachowanie w kontaktach z innymi i do panowania nad tymi zachowaniami
- ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z napięciem
- świadome i wolne od agresji radzenie sobie z konfliktami
- wypracowywanie sposobów na radzenie sobie z konfliktami
- rozwój ekspresji ruchowej
 
- Cele rozwojowe
- rozpoznawanie emocji u siebie i innych
- poznanie własnej podatności na wpływy innych osób
- rozwijanie koncentracji uwagi
- rozwijanie twórczego myślenia
- analiza ćwiczonych umiejętności
- rozbudzanie gotowości do swobodnego wypowiadania się
- odczuwanie radości z wykonanego zadania
 

3. Metody, formy i techniki pracy

- krąg

- rundka

- burza mózgów

- rysunki i prace plastyczne

- odgrywanie scenek

- śpiew i muzykowanie

- ćwiczenia w parach

- pantomima

- zabawa, itp.
 

4. Bloki tematyczne:

- „Poznajmy się”- budowanie klimatu bezpieczeństwa w grupie

- "Jestem wartościowym przedszkolakiem"

- "Uczucia"

- "Sposoby radzenia sobie z napięciem ruchowym i emocjonalnym"
 

Harmonogram zajęć z elementami socjoterapii „UŚMIECH ZA 1 GROSZ”
 
WRZESIEŃ

- Obserwacja dzieci w spontanicznych, dowolnych zabawach

- wywiad z wychowawcami grup (rozmowa na temat niepokojących zachowań dzieci)

- rozmowy indywidualne z dziećmi
 
 
PAŹDZIERNIK/ LISTOPAD

- Zabawy relaksacyjne z całą grupą "Zmęczony pajacyk", "Na leśnej polanie"

- Ćwiczenia relaksacyjne w formie masażu "Ziemia- mój dom"
 
- Zawarcie kontraktu (reguł, zasad obowiązujących w grupie), wybieranie piktogramów. Wspólne ustalenie zasad pobytu na zajęciach. Odbicie ręki oznaczającej przestrzeganie ustalonych zasad
 

- Przedstawienie się przy pomocy kłębka wełny – dzieci mówią swoje imię, gdzie mieszkają, co lubią, a czego nie lubią

- Zabawa „Gorące krzesła”. Jedna osoba stoi w środku, pozostałe siedzą na krzesłach. Osoba stojąca zadaje pytanie np. Kto lubi tańczyć? Osoby, które lubią tańczyć wstają i szybko zamieniają się miejscami, również osoba ze środka zajmuje miejsce. Ten, kto zostanie bez krzesła prowadzi dalej zabawę
 
- Plastyczna autoprezentacja. Każde dziecko otrzymuje kwiatek z pięcioma płatkami. Płatki należy uzupełnić rysunkami na temat: 1.moje ulubione, co lubię robić, 2. mój ulubiony kolor, 3. ulubiona potrwa, 4. miejsce, w którym chciałbym się teraz znaleźć

- Ulubione zwierzątko. W środku każdego kwiatka dzieci przyklejają swoje imię. Prezentacja i omówienie swoich kwiatków oraz umieszczenie ich na dużym arkuszu szarego papieru w wazoniku

- Zabawa „Historia mojego imienia” (jeśli to możliwe)- dzieci kolejno opowiadają historię swojego imienia: kto je wymyślił, czy wiąże się z nim jakaś przygoda, jakie zdrobnienia lub inne formy imienia są lubiane, a jakie nie, itd.

- Zabawa „Wycieczka”- nauczyciel prosi dzieci o wyobrażenie sobie, że całą grupą wybieramy się na wycieczkę; każdy ma za zadanie wyobrazić sobie, że zabiera na tą wycieczkę jakiś przedmiot. Dzieci wymieniają w kręgu swoje imię i wyobrażony przedmiot, kolejne dzieci powtarzają usłyszane imiona i przedmioty, dodając swoje imię i przedmiot

- Praca plastyczna „Kto zapamiętaj najwięcej przedmiotów”- rysowanie w miarę swoich możliwości usłyszanych przedmiotów

- Zabawa „Konferencja prasowa”- dzieci kolejno siadają w eksponowanym miejscu w Sali, a pozostali wcielając się w rolę dziennikarzy i reporterów, zadają im różne pytania dotyczące ich życia. Dzieci udzielają wywiadu, a na koniec rozdają autografy

- Zabawa: „Ludzie do ludzi”. Uczestnicy dobierają się w pary. Na hasło „ramiona do ramion” partnerzy stykają się ramionami, „ręce do rąk” – stykają się rękami, „mały palec do małego palca” – stykają się palcami, „plecy do pleców” itd. Na hasło „ludzie do ludzi” wszyscy szybko tworzą koło trzymając się za ręce

- Zabawa „Herb”- dzieci otrzymują arkusz przedstawiający symboliczny herb z TRZEMA polami (ulubiony sposób spędzania wolnego czasu, sytuacje, w których jestem radosny, moje marzenie) i wypełnia go; w parach dzieci opowiadają sobie o swoich herbach; następnie na forum grupy każdy przedstawia za pomocą herbu partnera, z którym rozmawiał

- Zabawa „O kim mowa”- nauczyciel zbiera wszystkie herby i odczytuje informacje które umieścili tam ich właściciele, pozostali zgadują o kim mowa

- Zabawa: „Wstań– usiądź”. Dzieci siedzą w kręgu na krzesłach. Nauczyciel podaje komendy, które należy wykonywać odwrotnie. Na komendę wstań– wszyscy siadają, na komendę usiądź– wszyscy wstają. Kto się pomyli prowadzi zabawę dalej. Rundka – omówienie zabawy

- Zabawa: „Komórki do wynajęcia”. Nauczyciel zadaje pytanie „Kto lubi…?” Osoby, które lubią daną rzecz lub czynność powinny wstać i zmienić miejsce

- Zabawa „Wesołe słoneczko” – każde dziecko trzymając pluszowe słoneczko w dłoni mówi „to jest wesołe słoneczko, dostałam je od …(tu imię osoby siedzącej z lewej strony), mam na imię… i przekazuję je …(imię osoby z prawej strony).

- Wykrzyczenie swoich imion – każde dziecko mówi swoje imię i wszyscy razem je wykrzykują

- Zabawa „Węzeł gordyjski”. Wszyscy stają w kręgu z zamkniętymi oczami i wyciągają przed siebie ręce. Na sygnał każdy chwyta dwie dłonie dowolnego partnera. Wskazana przez prowadzącego osoba odłącza się od swoich partnerów i rozpoczyna rozplątywanie węzła

- Rundka „Na zajęciach najbardziej podobało mi się …”
 
 
GRUDZIEŃ/ STYCZEŃ

- „Powiedz coś miłego” - nauczyciel rzuca do jednego z dzieci kulą papieru i mówi tej osobie coś miłego, następnie ta osoba rzuca dalej mówiąc coś miłego...

- „Studio reklamy”- każde dziecko pokazuje za pomocą pantomimy co lubi robić i co mu wychodzi najlepiej, pozostali odgadują o czym mowa

- „Co potrafię robić dobrze?”- dzieci w miarę możliwości obrysowują swoje dłonie, a w konturach palców rysują czynności, które potrafią robić dobrze, następnie każdy wycina swoją dłoń i przykleja ją na wspólny plakat podpisując (symbol, piktogram, znak) kto jest posiadaczem tych cennych umiejętności

- „Butelka”- jedno z dzieci kręci leżącą na podłodze butelką, a gdy wskaże ona jakąś osobę, puszczający w ruch butelkę wymienia jedną pozytywną cechę wskazanej osoby

- „Co inni we mnie lubią?”- każdy otrzymuje kartkę A4, na jednej stronie dzieci sami starają się odpowiedzieć sobie na to pytanie (rysunek), a po wykonaniu zadania "podpisują" drugą stronę i puszczają w obieg kartkę, gdzie odpowiadają na to pytanie pozostali uczestnicy grupy; omówienie zadania i porównanie własnych wyobrażeń z odczuciami innych

- „O kim mowa?”- jedno dziecko wychodzi za drzwi, a pozostałe wybierają spośród siebie osobę, o której chcieliby mówić pozytywne rzeczy, po powrocie ochotnika, pozostali uczestnicy grupy uzupełniają zdania „Ta osoba ...” koncentrując się na pozytywach wybranej osoby, zadaniem ochotnika jest odgadnąć o kim mowa

- „Wszyscy, którzy”- nauczyciel wykrzykuje różne hasła dotyczące pozytywnych cech funkcjonowania np. „Wszyscy, którzy są życzliwi (pracowici, sympatyczni, uczynni, mili, itd.)”, osoby, które myślą w ten sposób o sobie głośno wykrzykują swoje imię

- „Tocząca się historia”- dzieci siedzą w kręgu, jedna z nich zaczyna opowiadać historię o wydarzeniach w swoim życiu (wyjazd na wakacje z rodziną, itp.) które wystąpią, koncentrując się na pozytywach, po chwili kolejna osoba zaczyna kontynuować tą historię, po czym przekazuje pałeczkę następnej, itd. Zabawa toczy się do momentu, aż o wszystkich uczestnikach zostanie opowiedziana historia

- „Złota rybko”- nauczyciel prosi dzieci o zamknięcie oczu, każdy wyobraża sobie o co poprosiłby złotą rybkę, gdyby nagle mogła ona spełnić jego dwa życzenia; dzieci wypowiadają głośno swoje życzenia, omówienie przez nauczyciela ćwiczenia, podkreślenie wspólnych wątków, które pojawiły się w marzeniach

Instrukcja:

- „Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że za chwilę przyjdzie do was prawdziwa złota rybka. Może ona spełnić tylko dwa wasze życzenia. Pomyślcie o co poprosilibyście”

- „Zaplanuj sobie coś miłego”- każde z dzieci ma za zadanie zaplanować sobie coś miłego na najbliższy czas, zapisać plany w formie rysunku na kartce; dzieci odczytują swoje plany oraz określają kiedy i w jaki sposób je zrealizują

- „Jestem gwiazdą”- dzieci zastanawiają się którą ze znanych gwiazd zostałby, gdyby mogli, następnie wykonują maskę przedstawiającą tą osobę i próbują wcielić się w jej życie: co robi w wolnym czasie, jakie potrawy lubi najbardziej, gdzie wyjeżdża na urlop, itd.; po kolei dzieci przedstawiają się jako gwiazdy

- „Szpaler gwiazd” - dzieci stają w dwóch rzędach tworząc szpaler, jedna osoba przechodzi przez szpaler niczym gwiazda (macha do publiczności, uśmiecha się, rozdaje autografy, wysyła cmoknięcia, itd.), pozostałe grają role fanów (biją brawo, proszą o autografy, okazują radość, itd.). Zabawa toczy się do momentu, aż wszystkie osoby przejdą przez szpaler
 
 
 

Przedszkole Nr 4
 
2009