Czwóreczka zaprasza milusińskich
Przedszkole Nr 4 w Elblągu
 
   Aktualności      O nas
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1 informuję, iż
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 4 z siedzibą w Elblągu ul. Szczecińska 30
reprezentowany przez Dyrektora Przedszkola nr 4;
2) inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Nr 4 jest Pan Jarosław Krupski, jaroslaw.krupski.iod@elblag.pl;
 
                                     
 
PRZEDSZKOLE nr 4
w Elblągu
 
 
WIZJA

Wizja to przyszły obraz, miejsce i rola naszej organizacji w otaczającym nas świecie. Według T.Petersa: „wizja jest tworem paradoksalnym; jest względnie stała, ale też i dynamiczna w tym zakresie, że zawiera konieczność prowadzenia stałej korekty i stałego wypróbowania cykli, które powodują, że umiejętności i możliwości wciąż utrzymują się na poziomie bieżącym”

 
 
 
MISJA 

WYCHOWYWAĆ - TO ZNACZY – KOCHAĆ MĄDRZE I ODPOWIEDZIALNIE 

Janusz Korczak, wybitny pedagog i wychowawca dzieci, powiedział: „zmieniają się czasy, zmieniają się ludzie, nigdy natomiast nie zmieni się ich zapotrzebowanie na miłość ” 
 
 
 
P – potencjał pracowników 
R – racjonalne zarządzanie i rozwój 
Z – zadaniowość realizowana na co dzień
E – edukacja przez zabawę 
D – dążenie do realizacji założonych celów 
S – samokształcenie i samodoskonalenie 
Z – zespołowe działanie 
K – koncepcyjne myślenie 
O – optymalne wykorzystanie bazy 
L – logistyka w zarządzaniu 
E – etyka w relacjach


 
Przedszkole Nr 4
 
2009