Czwóreczka zaprasza milusińskich
Przedszkole Nr 4 w Elblągu
 
   Aktualności      PROGRAM "RODZINA 500+"

 
http://elblag.eu/index.php/rodzina-500-plus
 
 
INFORMACJA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
DOTYCZĄCA PROGRAMU RODZINA 500 PLUS
 
Sekretariaty szkół, przedszkoli oraz żłobków wydają wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego rodzicom(jeden wniosek na rodzinę).
 
W przypadku gdy rodzic będzie się ubiegał o świadczenie na pierwsze dziecko należy do wniosku dołączyć oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (druk format A4) oraz oświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej (druk format A5) każdego pełnoletniego członka rodziny.
 
Sekretariaty szkół, przedszkoli oraz żłobków nie przyjmują wypełnionych wniosków o przedmiotowe świadczenie.
 

Wnioski można składać:

1. drogą elektroniczną (emp@tia, PUE ZUS, bankowość elektroniczna) – szczegóły postępowania w załączeniu za pośrednictwem poczty

2. w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Jaśminowej 11 

3.  w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 (godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30; wtorek od 7.30 do 16.30, piątek od 7.30 do 14.30)

Wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 
Wniosek złożony w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. zapewnia wypłatę świadczenia od dnia 1 kwietnia 2016 r. – nie nastąpi utrata świadczenia.
 
Organ właściwy ma trzy miesiące, od dnia złożenia wniosku, na wydanie decyzji administracyjnej oraz wypłatę świadczenia.
 

Infolinia w sprawie programu Rodzina 500 plus:

Delegatura Urzędu Wojewódzkiego – tel. 55 237 45 94

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – tel. 22 529 06 68
 
 

Przedszkole Nr 4
 
2009