Czwóreczka zaprasza milusińskich
Przedszkole Nr 4 w Elblągu
 
   Aktualności      Terapia logopedyczna
 
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
 

PLAN PRACY LOGOPEDYCZNEJ

1. Przesiewowe badania logopedyczne (wrzesień / październik); kontrolne badania logopedyczne (styczeń/luty) – Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym I. Michalak – Widera, K. Węsierska – ich celem jest ustalenie aktualnego poziomu rozwoju mowy dzieci.

2. Na podstawie Arkusza wyników badań przesiewowych zostaje ustalona lista dzieci, które powinny uczestniczyć w zajęciach logopedycznych.

W trakcie konsultacji indywidualnych z rodzicami logopeda udziela informacji  na temat rozwoju mowy dziecka.

3. Czas ćwiczeń dostosowany do indywidualnych możliwości dziecka oraz przydziału godzin (10 -30 min.)

4. Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub zespołowo w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń, zgodnie z zasadami dydaktycznymi. Opierają się na zasadzie systematyczności, stopniowania trudności, utrwalania, aktywnego i świadomego udziału dziecka.

5. Ćwiczenia prowadzone na zajęciach obejmują:

- pracę nad bogaceniem słownika dziecka

- pracę nad stymulacją świadomości językowej m.in. kształceniem form gramatycznych

-  pracę nad korygowaniem wymowy (zaburzeń artykulacyjnych)
 

Cała terapia składa się z dwóch zasadniczych etapów:

- wywołanie prawidłowego wzorca artykulacyjnego danej głoski

- utrwalenie tego wzorca w ciągu mownym (wprowadzenie go poprzez szereg ćwiczeń do spontanicznej mowy dziecka)

W czasie zajęć logopedycznych prowadzone są również ćwiczenia wspomagające artykulację:

- ćwiczenia usprawniające narządy mowy

- ćwiczenia oddechowe

- ćwiczenia wyrazistej artykulacji samogłosek

- ćwiczenia słuchu fonemowego
 
 
 
 
Przedszkole Nr 4
 
2009