Czwóreczka zaprasza milusińskich
Przedszkole Nr 4 w Elblągu
 

Rok szkolny 2017/2018

 
OD 1 PAŹDZIERNIKA (2013) FUNKCJONUJE NOWE KONTO BANKOWE:
 
CITI BANK HANDLOWY
 
23 1030 1218 0000 0000 9033 2007
 
OD 1 STYCZNIA (2018) PROSIMY O DOKONYWANIE OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
TYLKO NA KONTO BANKOWE. 
 
 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NW TOWARZYSTWA INTERRISK
 
Prosimy Rodziców o zapoznanie się z ogólnymi warunkami
ubezpieczenia NW Towarzystwa Interrisk.
 
 
PRZEDSZKOLE CZYNNE W GODZINACH 
 
6.00 do 16.30
 
 
PRZYPOMINAMY O:
 
- o obowiązku przyprowadzania dzieci do godziny 8.00.  
O ewentualnych spóźnieniach należy wcześniej powiadomić przedszkole
 
prosimy o terminowe dokonywanie opłat za przedszkole.
Opłata za świadczone usługi uiszczana jest do 25-go każdego miesiąca na rachunek bankowy
lub u intendenta w siedzibie przedszkola
 
- prosimy Rodziców dokonujących wpłat na rachunek bankowy
  o wcześniejsze zasięgnięcie informacji na temat należytej kwoty do zapłaty na dany miesiąc
 
PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 
"Zanim będę uczniem"
 

Elżbieta Tokarska

Jolanta Kopała
 
PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW
 
1. Dziecięca matematyka- E.Gruszczyk-Kolczyńska
 
2. Program Wychowawczy
 
3. Program Adaptacyjny
 
4. Edukacja zdrowotna
 
5. Zapobieganie agresji
 
6. Praca z dzieckiem nadpobudliwym
 
 
PRZEDSZKOLNE INNOWACJE 
 
1. Nasz literkowy świat- innowacja metodyczna
 
2. Podróż do Krainy Liczydełko- innowacja matematyczna
 
 
REALIZUJEMY MIEJSKIE I OGÓLNOPOLSKIE
PROGRAMY EDUKACYJNE I PROFILAKTYCZNE:
 
1. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
 
2. KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY
 
3. AUTOCHODZIK
 
4.  CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLE
 
5. AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA
 
6. MAMO, TATO WOLĘ WODĘ
 
7.  ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY
 
ZAJĘCIA DODATKOWE
 
1. Religia (dla dzieci 6-letnich)
 
2. Język angielski (dla dzieci 5-6 letnich)
 
3. Warsztaty plastyczne
 
4. Warsztaty teatralne
 
5. Terapia logopedyczna
 
6.  Warsztaty matematyczne
 
7. "Uśmiech za 1 grosz"- warsztaty z elementami socjoterapii
 
Przedszkole Nr 4
 
2009