Czwóreczka zaprasza milusińskich
Przedszkole Nr 4 w Elblągu
 
   Aktualności      Warsztaty teatralne
WARSZTATY TEATRALNE
ROK SZKOLNY 2016/2017
 
 

WARSZTATY  TEATRALNE

 W GRUPIE DZIECI

 4-LETNICH, 5-LETNICH,  6-LETNICH
 

            Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Daje on możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresowania.

            Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę dziecka. Teatr jest szkołą życia, uczy przez przeżywanie. Tu porażka nie staje się klęską, lecz doświadczeniem, bo dotyczy tylko odtwarzanej roli aktora, a nie przeżyć własnej osoby wprost.  Młodzi aktorzy wytrwale pracują nad sobą: przełamując nieśmiałość i walcząc z tremą podczas publicznych wystąpień. Udział w zajęciach teatralnych pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi, rozwija wiarę w siebie.           Zajęcia te odbywają się 2 razy w tygodniu po 30 minut.
 

Głównymi celami warsztatów są:

Ø      wzmacnianie poczucia własnej wartości

Ø      rozwijanie wrażliwości emocjonalnej

Ø      poznanie i rozwijanie własnych możliwości

Ø      rozwijanie koncentracji, wyobraźni, myślenia, pamięci

Ø      kształcenie właściwej modulacji głosu, jego siły i poprawnej dykcji

Ø      pobudzanie do aktywności twórczej

Ø      kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań wobec napotykanych trudności

Ø      wzbogacanie wiedzy i rozszerzanie słownictwa z zakresu wiedzy o teatrze

Ø      zwalczanie wstydu występowania przed publicznością

Ø      kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania w miejscach publicznych

Ø      kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym
 
 
Harmonogram oraz treści programowe warsztatów
4-latki,5-latki, 6-latki
 
 
WRZESIEŃ/ PAŹDZIERNIK

- Zabawy i gry integracyjne w grupie teatralnej.

-  Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe – manipulowanie ciałem – nauka wiersza pt. „Kaczka Dziwaczka” w formie śpiewanej

- Utrwalenie treści wiersza pt. Kaczka Dziwaczka w formie śpiewanej

- Zabawy naśladowcze. Wchodzenie w role – improwizacja.

- Zabawa „Jesteś kartką papieru”. Poruszanie się z piłką.

- Słuchanie wierszy „Zosia Samosia”, „Tańcowała igła z nitką”; wskazywanie wybranych części twarzy; doskonalenie grafomotoryki przez uzupełnianie elementów twarzy

- MALI TWÓRCY –próby z tekstem pt. „Jeż” J. Brzechwy- doskonalenie prawidłowego intonowania wymawianych ról

- Ćwiczenia emisyjne . Praca nad dykcją z pomocą wiersza pt. „Leń” J. Brzechwy lub innego (do wyboru). Improwizacje sceniczne

- Praca z wierszem pt. „Jeż” J. Brzechwy - zwracanie uwagi na wyrazistą wymowę i dykcję

-  Ćwiczenia pamięci – utrwalenie treści wcześniej poznanych wierszy (fragmenty – do wyboru)

- Praca nad koncentracją. - ćwiczenia koncentracji uwagi bez słów

- Scenki sytuacyjne, improwizowane.

- Słuchanie wierszy – zwracanie uwagi na wyrazistą wymowę i dykcję nauczyciela

- MALI TWÓRCY –próby z tekstem, doskonalenie prawidłowego intonowania wymawianych ról

- Co to jest teatr? Po co jest teatr? Czy my tworzymy teatr?
 
 
LISTOPAD/ GRUDZIEŃ

- Kim jest aktor? Powinności  aktora

- Jak wędruje baśń na scenę?

- Tworzenie ilustracji do tekstu czytanego (do wyboru)

- Ćwiczenia ruchowe, naśladownicze

- Tworzenie scenariusza. Zapoznanie  dzieci  z tekstem scenariusza  (np. tematyka świąteczna)

- Pierwsze próby inscenizacji (scenariusz dowolny) – praca  z rekwizytami

- Utrwalenie  treści ról – próba inscenizacji

- Słuchanie wierszy – zwracanie uwagi na wyrazistą wymowę i dykcję nauczyciela; Przydział  ról – omówienie poszczególnych postaci

- Rozmowa –„O czym opowiada muzyka?” - słuchanie muzyki

- Tworzenie opowiadania ruchowego  do muzyki

- MALI TWÓRCY –próby z tekstem, doskonalenie prawidłowego intonowania wymawianych ról

- tematy dodatkowe (wg pomysłu nauczyciela)
 
 
STYCZEŃ

- Gimnastyka narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem literatury dla dzieci (do wyboru n-la)

- Ćwiczenia emisyjne  i praca nad dykcją

- Słuchanie klasycznych bajek – ocena postępowania bohaterów (do wyboru)

- Powtarzanie treści z uwzględnieniem interpretacji głosowej i ruchu scenicznego

- Ćwiczenia relaksacyjne  i oddechowe

- uświadomienie zasad zachowania się na scenie, wyrabianie cierpliwości i zaufania we własne siły

- Wykonanie kukiełek, zabawy z rekwizytami

- MALI TWÓRCY –próby z tekstem, doskonalenie prawidłowego intonowania wymawianych ról

- tematy dodatkowe( wg pomysłu nauczyciela)

- wypracowanie różnorodnych sposobów radzenia sobie z tremą

- tematy dodatkowe( wg pomysłu nauczyciela)
 
 
LUTY

- Ćwiczenia w mówieniu z wyodrębnieniem wydarzeń.

- Ćwiczenia z podziałem na role.

- Zapamiętanie ról poprzez ćwiczenia (ćwiczenia emisji głosu – magnetofon, płyta z nagraniami)

- inscenizacja utworów literackich

- ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy

- spontaniczne zabawy taneczne; scenki ruchowo-mimiczne; zabawy do treści piosenek

- zwalczanie wstydu występowania przed publicznością

- tematy dodatkowe( wg pomysłu nauczyciela)
 
 
MARZEC/ KWIECIEŃ

- Teatr lalek – kukiełki, pacynki jako forma rozwijania umiejętności plastycznych

- integracja grupy teatralnej poprzez zabawy własnym ciałem, mimiką, gestem, ruchem, głosem

- Ćwiczenia rozbudzające dziecięcą wyobraźnię, wrażliwość słuchową

- Tworzenie scenek dramowych

- Porządkowanie informacji o teatrze

- Ćwiczenia emisyjne i praca nad dykcją

- MALI TWÓRCY –próby z tekstem, doskonale nie prawidłowego intonowania wymawianych ról

- tematy dodatkowe( wg pomysłu nauczyciela)
 
 
MAJ/ CZERWIEC

- Świadomy wybór utworów literackich do prezentacji. Analiza tekstu, adaptacja, projekt scenariusza

- Zabawy i gry integracyjne w grupie teatralnej.

- Praca nad koncentracją. Ćwiczenia pamięci.

- ćwiczenia dykcji, modulacji głosu mimiki i gestu.

- ćwiczenia rozluźniające, rytmiczne, relaksacyjne

- rozwijanie w dzieciach nawyków kulturalnego zachowania w miejscach publicznych

- kształcenie właściwej modulacji głosu, jego siły i poprawnej dykcji

- muzyka i plastyka w teatrze

- tematy dodatkowe (wg pomysłu nauczyciela)
 
 
 

Przedszkole Nr 4
 
2009