•  

przez

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 4 NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

- Lista dzieci przyjętych do Przedszkola nr 4 w Elblągu

przez

 

Informujemy, iż wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021- w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych znajdują się poniżej:

- LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

- LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

 

WAŻNA INFORMACJA

DZIECIOM, KTÓRE NIE ZOSTAŁY NIGDZIE ZAKWALIFIKOWANE, A W KONSEKWENCJI NIE PRZYJĘTE DO ŻADNEGO PRZEDSZKOLA,

PREZYDENT MIASTA ELBLĄGA, ZGODNIE Z ART.31 UST.10 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2016r PRAWO OŚWIATOWE (DZ.U. Z 2019, POZ.1148 ZE ZM)

PISEMNIE WSKAŻE INNĄ JEDNOSTKĘ, KTÓRA MOŻE PRZYJĄĆ DZIECKO.

PISEMNIE WSKAZANIE RODZICE OTRZYMAJĄ LISTOWNIE (na adres podany we wniosku)

LUB W INNY DOSTĘPNY SPOSÓB (np. pocztą mailową)

W TERMINIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ PRZED ROZPOCZĘCIEM POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO.

 

Prosimy o zapoznanie się z aneksem dotyczącym terminarza postępowania rekrutacyjnego do przedszkola na rok szkolny 2020/2021:

https://eped.pl/Elektroniczna-Platforma-Edukacyjna/Aktualno%C5%9Bci?ItemId=1068&HTab=41&HModule=4293

przez

Pokażcie się na niebiesko :) wstawcie swoje zdjęcie w komentarzu na naszym FB

pod plakatem (album TYDZIEŃ II "DZIEŃ 4")

przez

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w kraju

oraz przedłużenie możliwości składania dokumentów rekrutacyjnych do przedszkola-

informujemy, że listy wstępnie zakwalifikowanych zostaną ogłoszone

po przeprowadzeniu symulacji, tj. po dniu 06.04.2020r.

przez

Drodzy Rodzice,

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną pandemią wirusa COVID-19

zgodnie z zaleceniami MEN składanie dokumentów związanych z REKRUTACJĄ na rok szkolny 2020/2021

może odbywać się również w formie elektronicznej.

Dokumenty (skany, zdjęcia) prosimy o przesyłanie na adres e-mail p4el@wp.pl.

SKAN PISMA

przez

przez

Obraz może zawierać: tekst

DRODZY RODZICE!!!

Potrzebujemy Waszych głosów

Prosimy wejść na stronę

https://www.facebook.com/smartcards.alfa/photos/a.2167933676625213/2836339793117928/?type=3&theater

i w komentarzu pod zdjęciem wpisać swój komentarz o treści:

15- Przedszkole nr 4 w Elblągu

Mamy szansę zdobyć alfabet dla przedszkolaków, który urozmaici zabawy i działania

naszej innowacji metodycznej

NASZ LITERKOWY ŚWIAT.

Dziękujemy i prosimy o udostępnienie

Konkurs trwa do 21.03.2020 r.rwa do 21.03.2020 r. do godziny 20:00 .

Z jednego konta można głosować tylko 1 raz.

 

przez

Dyrektor Przedszkola nr 4 w Elblągu informuje,

że w dniach 16.03 – 25.03.2020 roku przedszkole będzie zamknięte.

Podstawa prawna: Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych poz. 374

przez

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci (wzrost zagrożenia epidemiologicznego)-

odwołujemy zaplanowane w miesiącu MARCU: udziały w imprezach masowych.

O wszelakich zmianach będziemy informować na bieżąco.