•  

 

Drodzy Rodzice,
przypominamy o składaniu DEKLARACJI o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce. Termin składania deklaracji (elektronicznie- przez stronę www.eped.pl oraz w formie papierowej) upływa dnia 27.02.2023 roku. Prosimy o dostarczenie wydrukowanej i podpisanej DEKLARACJI do placówki.