•  

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi

opracowanymi przez Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku

dotyczącymi postępowania w sytuacji połknięcia przez dziecko ciała obcego,

otrzymane z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Materiały edukacyjne:

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI POŁKNIĘCIA CIAŁA OBCEGO