•  

 

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa, które obowiązują w przedszkolu:

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA