•  

Dyrektor Przedszkola nr 4 w Elblągu informuje,

że w dniach 16.03 – 25.03.2020 roku przedszkole będzie zamknięte.

Podstawa prawna: Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych poz. 374