•  

 

Drodzy Rodzice,

w związku z postępowaniem rekrutacyjnym

do naszej placówki  na rok szkolny 2021/2022

o godzinie 1400 na tablicy ogłoszeń zostaną wywieszone listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.