•  

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu plastycznego

"PANI ZIMA DO NAS PRZYSZŁA"

z przyczyn organizacyjnych

zostaje przełożone na dnia 24.02.2020 roku.