•  

 
Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Elbląg Pana Witolda Wróblewskiego od dnia 18.05.2020r. przedszkole zostanie otwarte JEDYNIE dla dzieci pracowników:
 
- służby zdrowia,
- mundurowych,
- pracowników żłobków i przedszkoli,
- przedsiębiorców zaangażowanych w walkę z COVID-19.
 
Rodzice, którzy spełniają powyższe kryteria oraz zaznaczyli, że są zainteresowani powrotem dziecka do przedszkola przed 24 maja 2020r. zostaną poinformowani o szczegółach telefonicznie.
 
Dzieci do przedszkola będą uczęszczały zgodnie z procedurą- „Zapewnienia Bezpieczeństwa- COVID 19” opracowaną przez Dyrektorów Elbląskich Przedszkoli.
 
Informacje dotyczące procedury przyprowadzania i odbierania dzieci zostaną zamieszczone na drzwiach głównych przedszkola.
 
 
W załączniku zamieszczamy list do Dyrektorów od Prezydenta Miasta Elbląg:

LIST OD PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG