•  

 

Elbląskie Centrum Usług Społecznych zaprasza do skorzystania z bezpłatnej usługi społecznej

"Wsparcie psychologiczne według indywidualnych potrzeb"

ujętej w Elbląskim Programie Usług Społecznych na lata 2021-2022.

Jest to usługa dla dzieci z Elbląga do ukończenia 19 roku życia.

W załączniku więcej informacji:

INFORMACJA O USŁUDZE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE