•  

 

Z wielką przyjemnością ogłaszamy wyniki ogólnopolskiego konkursu piosenki przedszkolnej „CO PRZYNIESIE JESIEŃ”

zorganizowanego przez Przedszkole nr 4 w Elblągu.

Na konkurs wpłynęło 50 filmów. Spośród przesłanych występów JURY wyłoniło laureatów oraz przyznano 2 wyróżnienia.

Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy oraz podziękowania, które zostaną wysłane drogą elektroniczną.

Natomiast nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów oraz wyróżnionych zostaną wysłane pocztą tradycyjną na adres placówki.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie,

nauczycielom za trud włożony w przygotowanie dzieci.

Laureatom bardzo mocno gratulujemy!!!