•  

 

Drodzy Rodzice,

w związku z rekrutacją na rok szkolny 2021/2022 do naszej placówki

o godzinie 1400 na tablicy ogłoszeń zostaną wywieszone listy

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.