•  

 
OD 1 PAŹDZIERNIKA (2018) FUNKCJONUJE KONTO BANKOWE:
 
Bank PKO BP
 
52 1020 1752 0000 0702 0230 9805
 
PROSIMY O DOKONYWANIE OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
TYLKO NA KONTO BANKOWE.
 
W TYTULE PRZELEWU PODAJEMY NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA.
 

PRZYPOMINAMY O:

 

- o obowiązku przyprowadzania dzieci do godziny 8.00.

O ewentualnych spóźnieniach należy wcześniej powiadomić przedszkole

- prosimy o terminowe dokonywanie opłat za przedszkole.

Opłata za świadczone usługi uiszczana jest do 15-go każdego miesiąca na rachunek bankowy
 
- prosimy Rodziców dokonujących wpłat na rachunek bankowy
o wcześniejsze zasięgnięcie informacji na temat należytej kwoty do zapłaty na dany miesiąc
 
- w tytule przelewu wpisujemy nazwisko i imię dziecka
 

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

"Rozwój- Wychowanie- edukacja"

Nowa Era

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

1. Dziecięca matematyka- E.Gruszczyk-Kolczyńska
 
2. Program Wychowawczy
 
3. Program Adaptacyjny
 
4. Edukacja zdrowotna

5. Zapobieganie agresji

6. Praca z dzieckiem nadpobudliwym

PRZEDSZKOLNE INNOWACJE

1. Nasz literkowy świat- innowacja metodyczna

2. Podróż do Krainy Liczydełko- innowacja matematyczna

 

REALIZUJEMY MIEJSKIE I OGÓLNOPOLSKIE

PROGRAMY EDUKACYJNE I PROFILAKTYCZNE:

 

1. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
 
2. BEZPIECZNY EL- PRZEDSZKOLAK
 
3. KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY
 
4. AUTOCHODZIK
 
5. CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLE
 
6. SERDECZNA KARTECZKA
 
7. PYSZNY SPOSÓB NA NUDĘ, CZYLI... PRZEDSZKOLNA KSIĄŻKA KUCHARSKA