•  

 

Dyrektor Przedszkola

Katarzyna Kasin

 

Kadra Pedagogiczna

mgr Barbara Kapela

mgr Maria Mirecka

mgr Patrycja Szewczyk

mgr Elżbieta Kryg

lic. Agnieszka Jankowska

lic. Katarzyna Dzierżak

mgr Natalia Kośnik

mgr Krystyna Cimoch

mgr Marta Wira

 

Administracja

Klaudia Ładna

Monika Milkiewicz

 

Kierownik gospodarczy

Alicja Zamojska

 

Pracownicy obsługi

Mariola Rupińska

Krystyna Kwas

Anna Gaza

Izabella Strzałkowska

Aneta Kostrzewa

Ewa Cytloch

Leszek Popławski