•  

 

Dyrektor Przedszkola

 

p.o. Katarzyna Kasin

 

Kadra Pedagogiczna

mgr Barbara Kapela

mgr Ewa Dylewska

mgr Maria Mirecka

mgr Patrycja Szewczyk

mgr Monika Sowińska

mgr Elżbieta Kryg

lic. Agnieszka Jankowska

lic. Katarzyna Dzierżak

 

 

Administracja

Monika Milkiewicz

Marta Gołąb

 

Kierownik gospodarczy

Kamila Rogala

 

Pracownicy obsługi

Mariola Rupińska

Krystyna Kwas

Anna Gaza

Izabella Strzałkowska

Aneta Kostrzewa

Ewa Cytloch

Jerzy Jakubowicz