•  

 

Dyrektor Przedszkola

 

p.o. Katarzyna Kasin

 

Kadra Pedagogiczna

 

mgr Barbara Kapela

mgr Ewa Dylewska

mgr Maria Mirecka

mgr Patrycja Szewczyk

mgr Monika Sowińska

mgr Elżbieta Kryg

lic. Agnieszka Jankowska

mgr Małgorzata Stojek

 

Administracja

 

Monika Milkiewicz

 

Pracownicy obsługi

 

Mariola Rupińska

Krystyna Kwas

Anna Gaza

Danuta Jagła

Izabella Strzałkowska

Aneta Kostrzewa

Jerzy Jakubowicz