•  

NARODOWY

PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0 NA LATA 2021- 2025

Priorytet 3 – zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego,

bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

KWOTA WSPARCIA FINANSOWEGO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA -3 000 zł.

WYSOKOŚĆ FINANSOWEGO WKŁADU WŁASNEGO ORGANU PROWADZĄCEGO -750 zł.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA –3 750 zł.

 

Opis projektu:

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2021-2025 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.”

Źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

 

Opis planowanych przez placówkę wychowania przedszkolnego działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci:

- Zakup książeczek dostosowanych do potrzeb i zainteresowań dzieci zgodnie z wytyczonymi przez nas celami

- Zapoznanie i utrwalenie wiedzy dzieci nt jak powstaje książka, tworzenie własnych książeczek, zajęcia warsztatowe w przedszkolu oraz w instytucjach współpracujących (np. biblioteki)

- Kontynuowanie uczestnictwa w akcji ogólnopolskiej „Cała Polska czyta dzieciom”

- Stworzenie biblioteki „Biblioteczki Przedszkolaka”

- Organizowane konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi tworzącymi książki dla dzieci, zakup nagród książkowych

- Rozwijanie zainteresowań dzieci literaturą poprzez stosowanie różnych form pracy opartych na utworach literackich.

- Zorganizowanie w każdej grupie  miesiąca „Wędrująca książka”

- Udział w Projekcie czytelniczym „Bajeczna Księga” Bliżej Przedszkola

- Udział w Ogólnopolskiej akcji „Dzieci uczą rodziców” na podstawie literatury

- Organizowanie Przedszkolnych Rodzinnych Konkursów plastycznych:

  • Zaprojektowanie okładki książki n/p nazw grup wiekowych
  • Zaprojektowanie zakładek do książek dla całej rodziny
  • Rodzinna przygoda – konkurs literacko-plastyczny

- Organizowanie Konkursów Recytatorskich:

  • Wiosna w Poezji Dziecięcej - II edycja Konkurs Recytatorski
  • Wielkanoc w poezji

 

Opis planowanych przez placówkę wychowania przedszkolnego działań, które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną:

- Współpraca z Biblioteką Elbląską „Bulaj”, „Lokomotywa”

- Współpraca z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną im. Karola Wojtyły w Elblągu, udział w zajęciach edukacyjnych: „Biblioteka jakiej nie znamy”, „Z „Abecadłem” Juliana Tuwima u przedszkolaków”

- Współpraca z Teatrem im. A. Sewruka w Elblągu

- Organizacja spotkań autorskich

- Stworzenie „Biblioteczki przedszkolaka”- wypożyczanie książeczek rodzicom

- Spotkania czytelnicze z rodzicami, dziadkami, starszym rodzeństwem, absolwentami naszej placówki, zapraszanymi zgodnie z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej gośćmi

- Włączenie rodziców do akcji „Nasi Rodzice czytają dzieciom”

- „Mam kartę czytelniczą w Bibliotece” -współpraca z Biblioteką Elbląską im. C. Norwida

- Udział w Ogólnopolskich, Wojewódzkich i Miejskich Konkursach recytatorskich, literackich