•  

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 8.00 – 16.30

 • Schodzenie się dzieci - zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę
 • Zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń porannych

8:00 – 8:30 I śniadanie, czynności higieniczne, mycie zębów

 • Zabawy dowolne
 • Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowane do jego możliwości poprzez zajęcia lub wycieczki z całą grupą
 • Zabawa ruchowa, prace porządkowe, przygotowanie do II śniadania

10:30 – 11:00 II śniadanie

 • Zabawy relaksacyjne
 • Zabawy dowolne w sali i na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, spacery
 • Prace porządkowe w sali, czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu

12:30 – 13:00 Obiad

 • Bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne
 • Zabawy tematyczne według zainteresowań dzieci
 • Indywidualne lub grupowe wspomaganie i korygowanie rozwoju (zabawy dowolne dla pozostałych dzieci)
 • Rozchodzenie się dzieci do domu; ćwiczenia i zabawy o charakterze utrwalającym zdobytą wiedzę i umiejętności; gry i zabawy stolikowe

 

Ramowy rozkład dnia może ulec zmianie ze względu na:

różne warunki pogodowe, wycieczki, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania,

krótszy lub przedłużający się czas realizacji tematu w różnych sferach aktywności.